Województwo Śląskie

Strategia Współpracy PL-CZ

Spotkanie w Raciborzu

Współpraca Województwa Opolskiego i Śląskiego ze stowarzyszeniami gmin funkcjonującymi na obszarze działania EUWT TRITIA


Prezentacja EUWT TRITIA na posiedzeniu grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu

W Starej Lubowli na Słowacji odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej samorządu terytorialnego, działającej w ramach Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej


Spotkanie szefów Regionów

W siedzibie Zamku Cieszyn spotkali się szefowie regionów tworzących EUWT TRITIA


Wizyta studyjna delegacji Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego do Kraju Morawsko-Śląskiego

Grupa pracowników Urzędów Marszałkowskich z Katowic i Opola wzięła udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym do Ostrawy


Spotkanie robocze ekspertów

W Katowicach przeprowadzono kolejne, trzecie warsztaty poświęcone opracowaniu dokumentu strategicznego dla współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-czeskim


Spotkanie grup roboczych

W Silherovicach w Republice Czeskiej odbyło się kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Opolskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego i ŻylińskiegoProjekt „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Opolskiego" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie