Województwo Śląskie

Strategia Transportu

Konsultacje Założeń Strategii

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu

Konsultacje Założeń Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego.  

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, iż kontynuując prace związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, uchwałą Nr 943/140/IV/2012 z dnia 5 kwietnia 2012 roku przyjął Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego. 

Założenia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego, wraz z Diagnozą Systemu Transportu Województwa Śląskiego oraz Analizą zgodności z dokumentami strategicznymi dostępne są w linkach poniżej oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego.                  

Mając na uwadze szeroki udział społeczny i potrzebę konsultacji wstępnie wypracowanych Założeń ukierunkowujących przyszłe prace, zwracam się z prośbą o uwagi do opracowanego materiału oraz przekazanie ich do dnia 31 maja 2012  roku, w formie elektronicznej lub pisemnej na adres:  

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
strategia-transport@slaskie.pl


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie