Województwo Śląskie

Strategia Transportu

Zasady i tryb opracowania Strategii

Szczegółowy opis Zasad i trybu opracowywania Strategii zawiera Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 206/16/IV/2011 z dnia 01.02.2011 roku w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie