Województwo Śląskie

Strategia Transportu

Harmonogram

Harmonogram prac nad Strategią zawiera Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 636/245/IV/2013 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 2970/93/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.11.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 206/16/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 01.02.2011 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie