Województwo Śląskie

Kancelaria

Zadania Kancelarii Sejmiku

Zadaniem kancelarii jest obsługa radnych wojewódzkich, sesji Sejmiku oraz posiedzeń komisji.

Obsługa sesji sejmiku:

  1. przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji z sesji Sejmiku, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  2. prowadzenie rejestru uchwał Sejmiku oraz przekazywanie oryginalnie podpisanych uchwał do Gabinetu Marszałka,

Obsługa posiedzeń komisji:

  1. przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji z posiedzeń komisji, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  2. prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji,

Bieżące sprawy radnych:

  1. przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz korespondencji radnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi,
  2. obsługa klubów radnych,
  3. prowadzenie ewidencji oraz załatwianie interpelacji i zapytań radnych,

Współdziałanie z wydziałami Urzędu Marszałkowskiego w zależności od potrzeb Sejmiku, komisji i radnych.


Kancelaria Sejmiku Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46 40-037 Katowice
telefon: +48 (32) 20 78 273
faxy: +48 (32) 20 78 274
sejmik@slaskie.plZobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie