Województwo Śląskie

Książka teleadresowa

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (ZD)

adres: ul. Ligonia 46 /siedziba - ul. Reymonta 24 Katowice
godziny pracy: 7:30 - 15:30
telefony: +48 (32) 77 40 953, 954
faxy: +48 (32) 77 40 906
adres email: wydz.zdrowia@slaskie.pl
Barbara Daniel [vCard]
Dyrektor
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 953
Nr pokoju: 511
Adres email: b.daniel@slaskie.pl

Grzegorz Gwóźdź [vCard]
Zastępca Dyrektora ds. Restrukturyzacji i Ochrony Zdrowia
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 955
Nr pokoju: 508
Adres email: ggwozdz@slaskie.pl

Bożena Siedlecka [vCard]
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 954
Nr pokoju: 512
Adres email: bsiedlecka@slaskie.pl

Paweł Korzeniowski [vCard]
p.o. Z-cy Dyrektora
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 997
Nr wew: 997
Nr pokoju: 512
Mobil: pkorzeniowski@s

Jan Zieliński [vCard]
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 638
Nr pokoju: 038
Adres email: jzielinski@slaskie.pl
Zadania: siedziba ul. Dąbrowskiego 23

Agnieszka Przeniosło [vCard]
Zespół ds. PFRON
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 044
Nr pokoju: 408 B
Adres email: aprzenioslo@slaskie.pl

Ewa Wacławek [vCard]
p.o. Kierownika referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 963
Nr wew: 963
Nr pokoju: 501
Adres email: ewa.waclawek@slaskie.pl

Ewa Wacławek [vCard]
Zespół ds. nadzoru finansowego
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 963
Nr wew: 963
Nr pokoju: 501
Adres email: ewa.waclawek@slaskie.pl

Halina Dachwitz [vCard]
Zespół ds. staży podyplomowych
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 965
Nr pokoju: 404
Adres email: halina.dachwitz@slaskie.pl

Sławomir Skroczyński [vCard]
Kierownik
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 962
Nr pokoju: 506
Adres email: sskroczynski@slaskie.pl

Marta Zawadzka [vCard]
Kierownik referatu
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 964
Nr pokoju: 521
Adres email: mzawadzka@slaskie.pl

Piotr Heliński [vCard]
p.o. Kierownika referatu
Telefon zewnętrzny: =48 (32) 77 40 959
Nr wew: 959
Nr pokoju: 414
Adres email: piotr.helinski@slaskie.pl

Maria Dzierżęga [vCard]
Zespół ds. strategii
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 909
Nr pokoju: 517
Adres email: mdzierzega@slaskie.pl

Piotr Heliński [vCard]
Zespół ds. promocji
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 959
Nr wew: 959
Nr pokoju: 422
Adres email: phelinski@slaskie.pl

Aleksandra Karnówka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 953, 954
Nr pokoju: 510
Adres email: wydz.zdrowia@slaskie.pl

Magdalena Majchrzak-Osiecka [vCard]
Telefon zewnętrzny: +48 (32) 77 40 951
Nr pokoju: 505
Adres email: mmajchrzak@slaskie.pl


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie