Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 18-4-2016 do 24-4-2016


18–20 kwietnia 2016

Wyjazd studyjny dla przedstawicieli samorządu terytorialnego dotyczący odnawialnych źródeł energii jako czynnika podwyższającego atrakcyjność inwestycyjną regionu.

W delegacji udział weźmie członek Zarządu Henryk Mercik. W programie wizyty zaplanowano m.in. spotkanie z Ministrem Ochrony Klimatu Nadrenii Północnej-Westfalii Johannesem Remmelem. Organizatorem wyjazdu jest Ministerstwo Ochrony Klimatu, Środowiska, Rolnictwa, Natury i Konsumenta NPW i Konsulat Generalny RP w Kolonii.

Düsseldorf, Niemcy

Poniedziałek, 18 kwietnia 2016

godz. 9.00

Członek Zarządu Kazimierz Karolczak spotka się z delegacją z Nevada Governor’s Office of Economic Development.

Tematem spotkania organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach jest zbliżająca się misja gospodarcza amerykańskich przedsiębiorców z Nevady zainteresowanych inwestycjami w Polsce.

RIG, ul. Opolska 15, Katowice

godz. 11.00

XXI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W czasie obrad przewidziano podjęcie uchwał w sprawie m.in.:

  • przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego,
  • uchwały w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach,
  • zmiany składu Komisji Rewizyjnej.

Porządek sesji zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Spotkanie otwarte dla mediów.

godz. 11.00

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

Spotkanie dotyczyć będzie branży energetycznej i sytuacji sektora tzw. zaplecza górniczego (firm okołogórniczych). W obradach udział weźmie marszałek Wojciech Saługa.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 19 kwietnia 2016

godz. 9.00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Środa, 20 kwietnia 2016

godz. 12.00

Uroczystość z okazji 143 rocznicy urodzin Wojciecha Korfantego.

W czasie obchodów złożone zostaną wiązanki kwiatów na grobie Korfantego na cmentarzu przy ul. Francuskiej oraz pod pomnikiem na placu Sejmu Śląskiego (ok. 12.30).

Cmentarz, ul. Francuska, Katowice
Pomnik, pl. Sejmu Śląskiego, Katowice

Czwartek, 21 kwietnia 2016

godz. 10.30

Marszałek Wojciech Saługa spotka się z prezydentami Jaworzna, Katowic, Mysłowic i Sosnowca w sprawie budowy DTŚ Wschód.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 22 kwietnia 2016

godz. 11.00

Debata na temat stanu edukacji „Poważnie o edukacji”.

W konferencji organizowanej przez Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska udział weźmie wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Sala Kolumnowa, Sejmu RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa

godz. 11.00

Debata panelowa „Unia Energetyczna – oczekiwania Polski, oczekiwania Europy”.

Debata odbywa się w ramach Regionalnego Forum Dyskusyjnego Parlamentu Europejskiego. W dyskusji uczestniczyć będzie członek Zarządu Kazimierz Karolczak.

Sala W22, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, ul. Armii Krajowej 22, Częstochowa

Sobota, 23 kwietnia 2016

godz. 10.00

Zakończenie i ogłoszenie wyników XL edycji eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Krakowska 25, Żarnowiec

Ostatnia aktualizacja: 15-04-2016 14:47:40

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie