Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 24-9-2007 do 29-9-2007


Poniedziałek, 24 września 2007

godz. 11:00

Prezentacja potencjału rozwojowego Aglomeracji Górnośląskiej "Silesia - powstanie giganta z gigantycznymi możliwościami".

W prezentacji udział weźmie marszałek Janusz Moszyński oraz wojewoda Tomasz Pietrzykowski. Prezentacja jest jednym z punktów wizyty zagranicznych dziennikarzy w Województwie Śląskim organizowanej przez koncern Vattenfall.

Rondo Sztuki, Rondo im. gen. J. Ziętka 1, Katowice

godz. 12:30

Jubileusz 35-lecia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

W uroczystości udział weźmie marszałek Janusz Moszyński. W czasie spotkania wręczone zostaną Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego.

"Marysin Dwór", ul. Pukowca17a, Katowice

godz. 13:00

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.

W czasie obrad omówiona zostanie sytuacji na rynku pracy w regionie. Przedstawiona zostanie informacja o wykorzystaniu środków w ramach programów ZPORR i Rozwój Zasobów ludzkich, a także stanu przygotowań do wdrażania

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W obradach uczestniczyć będzie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Wtorek, 25 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9:30

Konferencja "Śląski Rynek Nieruchomości - Spotkanie Elit".

W otwarciu konferencji udział wezmą członkowie Zarządu Województwa Śląskiego Jarosław Kołodziejczyk i Marian Ormaniec.

Program konferencji (strona organizatora)

Qubus Hotel Prestige, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 13:00

Podsumowanie "Sportowego Turniej Miast i Gmin 2007".

W czasie uroczystości wręczone zostaną puchary laureatom turnieju z Województwa Śląskiego.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

26-27 września 2007

Spotkanie nt. programu LEADER odbywające się w ramach Międzyregionalnej współpracy Województwa Śląskiego i Kraju Żylińskiego.

W czasie spotkania omówione zostaną m.in. regionalne programy wsparcia obszarów wiejskich w Województwie Śląskim oraz działalność Lokalnych Grup Działania. Zaprezentowany zostanie także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W spotkaniu udział weźmie członek Zarządu Marian Ormaniec.

Pietrzykowce / Żywca

Środa, 26 września 2007

godz. 10:00

Posiedzenie Związku Stowarzyszeń pn. "Śląski Ogród Botaniczny".

W obradach uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Śląski Ogród Botaniczny, ul. Zamkowa 2, Mikołów - Mokre

godz. 15:00

XIV sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • aktualnej sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu,
  • odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

27 - 28 września 2007

Konferencja "Czwarte Forum Europejskie nt. Spójności"

O konferencji udział weźmie marszałek Janusz Moszyński.

Więcej o forum (strona Komisji Europejskiej)

Budynek Charlemagne, Rue de la Loi 170, Bruksela, Belgia

Czwartek, 27 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Seminarium "Śląska Obwodnica Kolejowa".

Organizatorem spotkania jest Konsorcjum projektu SIEĆ Transportu Szynowego. W czasie seminarium omówione zostaną koncepcje alternatywnych rozwiązań komunikacyjnych w Aglomeracji Śląskiej.

W obradach udział weźmie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Sala 315, Urząd Miasta, ul. Młyńska 4, Katowice

godz. 18:00

Przyjęcie z okazji 85 rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej.

W spotkaniu uczestniczyć będzie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Ambasada, ul. Bonifraterska 1, Warszawa

Piątek, 28 września 2007

godz. 11:00

Otwarcie nowego laboratorium w spalarni odpadów niebezpiecznych SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

W uroczystości udział weźmie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

SARPI, ul. Koksownicza 16, Dąbrowa Górnicza

godz.11:30

Ogólnopolskie seminarium naukowe "Restrukturyzacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Jak to zrobić najlepiej?"

W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 48a, Katowice

godz.13:00

Otwarcie nowej Biblioteki Publicznej - Centrum Multimedialnego Jaworzna.

W uroczystości uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Biblioteka, Rynek Główny 17, Jaworzno

Sobota, 29 września 2007

godz. 11:00

Inauguracja 40 roku akademickiego 2007/2008 w Uniwersytecie Śląskim.

W uroczystości udział weźmie marszałek Janusz Moszyński.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 24-09-2007 09:53:54

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie