Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 17-9-2007 do 22-9-2007


Poniedziałek, 17 września 2007

godz. 11:00

Przekazanie do użytkowania nadbudowy budynku oraz placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej.

Otwarcie połączone będzie z wręczeniem certyfikatu ISO 9001:2000. W uroczystości uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

WORD, al. Armii Krajowej 220A, Bielsko-Biała

Wtorek, 18 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 9:00

Konferencja "Nowoczesna infrastruktura - klucz dla rozwoju gospodarczego Śląska".

Tematem spotkania będzie m.in. polityka transportowa państwa, pasażerskie przewozy regionalne oraz rola przewoźników towarowych w procesach gospodarczych na Śląsku. Organizatorem spotkania jest Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości. W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Więcej o konferencji (strona organizatora)

Hotel Qubus, ul. Uniwersytecka 13, Katowice

godz. 13:00

III posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Obradom przewodniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński.

Sala 106 Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Jagiellońska 25, Katowice

19-22 września 2007

Wicemarszałek Sławomir Kowalski weźmie udział w wizycie studyjnej przedstawicieli gmin z Województwa Śląskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Tematem wyjazdu na zaproszenie Ministra Budownictwa i Transportu oraz Ministra ds. Federacji i Europy PNW będzie rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Północna Nadrenia-Westfalia, Niemcy

19-23 września 2007

Członek Zarządu Marian Ormaniec wraz z delegacją Województwa Śląskiego przebywać będzie w Obwodzie Czerniowieckim (Ukraina)

Głównym punktem wizyty będzie posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Współpracy Pomiędzy Województwem Śląskim a Obwodem Czerniowieckim. W obradach udział wezmą przedstawiciele Czerniowieckiej Obwodowej Administracji Państwowej i Rady Obwodowej. W programie pobytu zaplanowano także rozmowy z udziałem przedstawicieli Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Katowicach, dotyczące utworzenia Centrum Transferu Technologii i Regionalnego Rozwoju, współpracy uczelni wyższych obu regionów oraz spotkanie z miejscową polonią.

Czerniowce, Obwód Czerniowiecki, Ukraina

Środa, 19 września 2007

godz. 10:00

XIII sesja Sejmiku Województwa Śląskiego.

W porządku obrad przewidziano podjęcie uchwał m.in. w sprawie:

  • utworzenia wojewódzkiej jednostki organizacyjnej "Śląskie Centrum Przedsiębiorczości",
  • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żywieckiemu na remont drogi powiatowej nr S 1408 w Międzybrodziu Żywieckim,

Porządek sesji

Sala Sejmu Śląskiego, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Czwartek, 20 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.

W czasie spotkania przedstawiona zostanie realizacja ZPORR w I półroczu 2007. W obradach udział weźmie członek Zarządu Jarosław Kołodziejczyk.

Sala nr 2, budynek INTRACO II, ul. Chałubińskiego 8, Warszawa

godz. 12:00

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Programu Zabezpieczenia Usług Zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych w Aglomeracji Śląskiej.

Sygnatariuszami porozumienia będą Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz katowickie szpitale. W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

ZOZ MSWiA, ul. Głowackiego 10, Katowice

godz. 13:30

Pierwsze zgromadzenie Górnośląskiego Związku Metropolitarnego.

W obradach udział wezmą marszałek Janusz Moszyński i wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty, ul. Piotra Niedurnego 69, Ruda Śląska

Piątek, 21 września 2007

godz. 11:00

Konferencji nt. realizacji Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w Województwie Śląskim.

W trakcie spotkania wręczone zostaną nominacji przedstawicielom Wojewódzkiego Zespołu PDO.

Sala Błękitna, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 13:00

Konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu akcji sprzedaży murawy głównej stadionu.

W konferencji udział weźmie Marszałek Województwa Śląskiego Janusz Moszyński.

Sala konferencyjno-sportowa, Wojewódzki Ośrodek Kultury i Sportu "Stadion Śląski", ul. Katowicka 10, Chorzów

godz. 15:00

XII Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.

W otwarciu 3 dniowych obrad udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka. Patronat nad zjazdem objął m.in. Marszałek Województwa Śląskiego.

Sala audytoryjna, Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49A, Katowice

Sobota, 22 września 2007

godz. 11:00

Odsłonięcie pomnika ku czci ofiar tragedii Wystawy Gołębi Pocztowych na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich.

W uroczystości uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka

MTK, ul. Bytkowska 1B, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 20-09-2007 11:00:23

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie