Województwo Śląskie

Kalendarz wydarzeń

Kalendarz wydarzeń na okres od 10-9-2007 do 16-9-2007


Poniedziałek, 10 września 2007

godz. 9:00

Wicemarszałek Sławomir Kowalski spotka się z ekspertami z Północnej Nadrenii-Westfalii.

Tematem rozmowy będzie polityka rozwoju i planowania przestrzennego prowadzana przez Samorząd Województwa. Poruszone zostaną kwestie m.in. Śląskiego Obszaru Metropolitarnego, lotniska w Pyrzowicach i budowy Nowego Muzeum Śląskiego.

Spotkanie jest pierwszym punktem tygodniowej wizyty niemieckich ekspertów w regionie. W planie wizyty znalazły się warsztaty nt. Skonsolidowanego Śląskiego Obszaru Metropolitalnego, rozwoju sieci miast (Europolu Śląsko-Krakowskiego) i rozbudowy Lotniska w Pyrzowicach. Goście odwiedzą także Śląski Zamek Sztuki w Cieszynie, starówkę w Bielsku, Muzeum Browaru w Żywcu, WPKiW w Chorzowie oraz Instytut Rozwoju Miasta w Krakowie.

Warsztaty z udziałem niemieckich ekspertów są kontynuacją prowadzonej od 2003 roku współpracy dotyczącej pomocy w opracowywaniu planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego oraz pracach związanych z powstaniem Nowego Muzeum Śląskiego oraz modernizacją WPKiW.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 10:00

Konferencja nt. projektu ustawy o system informacji w ochronie zdrowia.

W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Sala kolumnowa Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, Warszawa

Wtorek, 11 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 11:00

Posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego z udziałem Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi.

Posiedzenie poświecone będzie służbie zdrowia oraz aktualnej sytuacji systemu opieki zdrowotnej w regionie. W spotkaniu udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Sala Marmurowa, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 15:00

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Ormaniec spotka się z Ministrem Gospodarki Saksonii-Anhalt Reinerem Haseloffem.

Rozmowy dotyczyć będą możliwości współpracy regionów dotyczącej m.in. rozwoju alternatywnych źródeł energii, wspierania MŚP oraz rewitalizacji środowiska naturalnego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

godz. 20:00

Wręczenie nagród Prezydenta Miasta Katowic w dziedzinie Kultury.

W uroczystości udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka.

Galeria Rondo Sztuki, Rondo im. gen, J, Ziętka 1, Katowice

Środa, 12 września 2007

godz. 14:00

Spotkanie z Hejtmanem Kraju Morawsko-Śląskiego Evženem Tošenovský'm.

Organizatorem spotkana jest Wojewoda Śląski. W rozmowach udział weźmie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka oraz Ambasador Czech Bedřich Kopecký. Wizyta Hejtmana związana jest z obchodami 125-lecia firmy Milmet S.A. związanej z czeskim holdingiem Lahvarna Ostrava a.s.

Sala Złota, Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

13-14 września 2007

Posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP.

Tematem obrad będzie m.in. promocja turystyczna regionów i rozwój turystyki, potencjał naukowo-badawczy regionów oraz projekty regionalne w Programie Operacyjnym "Innowacyjna Gospodarka". Drugi dzień obrad poświecony będzie perspektywom rozwoju lotnictwa cywilnego oraz polityce przedsiębiorstwa "Porty Lotnicze" związanej z portami regionalnymi. Podsumowane zostaną także informacje nt. negocjacji RPO polskich województw z Komisją Europejską.

W obradach uczestniczyć będzie marszałek Janusz Moszyński oraz członek Zarządu Marian Ormaniec.

Aula, Papieski Wydział Teologiczny, pl. Katedralny 14, Wrocław

Czwartek, 13 września 2007

godz. 9:00

Posiedzenie Zarządu Województwa Śląskiego.

Sala Posiedzeń Zarządu (292), Gmach Sejmu Śląskiego, ul. Ligonia 46, Katowice

Piątek, 14 września 2007

godz. 9:30

Konferencja naukowo-techniczna "Czyste technologie węglowe".

Organizatorem spotkania jest Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej oraz Polski Klub Ekologiczny. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Śląskiego. W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie wicemarszałek Sławomir Kowalski.

Więcej o konferencji na stronie internetowej organizatora.

Hotelu Imperium, ul. Bielska 54 , Pszczyna

godz. 10:00

Kongres "Nowoczesne Postępowanie w Perinatologii i Ginekologii".

W otwarciu konferencji uczestniczyć będzie wicemarszałek Grzegorz Szpyrka. Organizatorem trwającego trzy dni kongresu jest Polskie Towarzystwo Ginekologiczne.

Hotel "Gołębiewski", al. Ks. Bp. Bursche 3, Wisła

Niedziela, 16 września 2007

godz. 18:00

Koncert "Wyspiański według Koniecznego" dedykowany Teatrowi Śląskiemu im. S. Wyspiańskiego przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach w 100-lecie powstania Teatru w Katowicach i setną rocznicę śmierci patrona.

Zaproszenie na koncert przyjął Marszałek Janusz Moszyński.

Teatr Śląski, Rynek 2, Katowice

Ostatnia aktualizacja: 07-09-2007 13:06:58

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie