Województwo Śląskie

2017: Śląskie - Przyspieszamy!

2017: Śląskie - Przyspieszamy!

Kampania informująca o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Podstawowe informacje:

Termin: od 11 września do 4 grudnia 2017 r.

Grupa docelowa: potencjalni i faktyczni beneficjenci, szcz. MMŚP; NGO’s, JST, jednostki z sektora pomocy społecznej, instytucje rynku pracy, szkoły i placówki oświatowe

Kampania o charakterze regionalnym - zasięg: województwo śląskie –> media regionalne i lokalne, w Internecie – geotargetowanie

Kampania składała się z 2 części o odmiennym przekazie i celach:

CZĘŚĆ EDUKACYJNA

Cel:

 • Przygotowanie do korzystania z programu
 • Ogólne informacje o programie
 • Promocja źródeł informacji i edukacji
 • Zachęta do korzystania z programu
 • Promocja naszych osiągnięć we wdrażaniu programu

Termin: 1 tydzień w każdym miesiącu kampanii

Indoor:
Ulotka eksponowana w 200 miejscach: urzędy miast i gmin, urzędy pracy, urzędy skarbowe, sieć PIFE, inne organizacje i instytucje obsługujące potencjalnych beneficjentów

Prasa:
2 artykuły emitowane w:

 • 3 dziennikach o zasięgu min. regionalnym: „Dziennik Zachodni:, „Gazeta Wyborcza”, „Super Express”
 • 9 tytułach prasy lokalnej: „Nasze Miasto”, „Życie Częstochowy”, „7 Dni Częstochowy”, „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie”, „Kronika Beskidzka”, „Kronika Żywiecka”, „Nowiny Gliwickie”, „Tygodnik Echo”.

Internet: strona internetowa: www.slaskieprzyspieszamy.pl (dostępny w trakcie trwania kampanii)

Reklama w social media: Facebook

Content marketing: dwa artykuły emitowane w:

 • 5 portalach ogólnopolskich: wiadomości.wp.pl, katowice.naszemiasto.pl, wiadomości.gazeta.pl, slask.onet.pl, fakt.pl;
 • 1 portalu branżowym: finanse.wp.pl;
 • serwisach internetowych 3 tytułów prasowych: dziennikazachodni.pl, wyborcza.pl, superexpress.pl.

Remarketing behawioralny

Filmy wideo: Produkcja filmów wideo o długości 30 sekund i 60 sekund

Reklama wideo: W kanałach wideo (YouTube) oraz social media (Facebook), a także na wybranych portalach internetowych z uwzględnieniem geotargetowania na województwo śląskie

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Cel:

 • Informowanie o wybranych naborach
 • Informowanie o harmonogramie naborów w 2017 i 2018 r.
 • Wsparcie w przygotowaniu wysokiej jakości wniosków

Termin: 6 minikampanii dla 6 wybranych naborów:

 1. Nabór dla Poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs – kampania w terminie 11.09-24.09.2017
 2. Nabór dla Poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs – kampania w terminie 25.09-08.10.2017
 3. Nabór dla Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – kampania w terminie 9.10-22.10.2017
 4. Nabór dla Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs – kampania w terminie 23.10-05.11.2017
 5. Nabór dla Działania 3.2. Innowacje w MŚP – kampania w terminie 06.11-19.11.2017
 6. Nabór dla Poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – konkurs – kampania w terminie 20.11-03.12.2017

Indoor: Folder eksponowany w 200 miejscach: urzędy miast i gmin, urzędy pracy, urzędy skarbowe, sieć PIFE, inne organizacje i instytucje obsługujące potencjalnych beneficjentów

Prasa: 12 artykułów emitowanych w:

 • 3 dziennikach o zasięgu min. regionalnym: „Dziennik Zachodni:, „Gazeta Wyborcza”, „Super Express”
 • 9 tytułach prasy lokalnej: „Nasze Miasto”, „Życie Częstochowy”, „7 Dni Częstochowy”, „Nowiny Raciborskie”, „Nowiny Wodzisławskie”, „Kronika Beskidzka”, „Kronika Żywiecka”, „Nowiny Gliwickie”, „Tygodnik Echo”.

Radio: 6 spotów radiowych o długości 30 sekund, emitowanych na antenie min. 3 regionalnych stacji radiowych: Antyradio, Radio Piekary oraz Meloradio (dawniej Radio ZET Gold)

Internet:

1) Content marketing: 12 artykułów emitowanych w:

 • 5 portalach ogólnopolskich: wiadomości.wp.pl, katowice.naszemiasto.pl, wiadomości.gazeta.pl, slask.onet.pl, fakt.pl;
 • 1 portalu branżowym: finanse.wp.pl;
 • serwisach internetowych 3 tytułów prasowych: dziennikazachodni.pl, wyborcza.pl, superexpress.pl.

2) Kampania linków sponsorowanych (Google AdWords):

3) Remarketing behawioralny

4) Mailing: 6 mailingów graficznych wysłanych do min. 300 tys. adresów mailowych

5) Reklama kontekstowa

Działanie dodatkowe: konkurs na Facebooku z wykorzystaniem rysunku Henryka Sawki


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie