Województwo Śląskie

Stypendia

Stypendia: kultura

Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury

Ustanowione zostały w 2002 roku i mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego.Stypendia: edukacja

Stypendia Województwa Śląskiego

Województwo Śląskie, kierując się intencją wspierania młodzieży szczególnie uzdolnionej, w roku 2002 ustanowiło udzielanie pomocy materialnej (w postaci stypendium), która pozwala na indywidualny rozwój ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań oraz stwarza możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach jak olimpiady, konkursy, turnieje itp.

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych.Stypendia - ogłoszenia:

trwające

zakończone


Zobacz także:

 

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie