Województwo Śląskie

EkoPłatnik

Aplikacja EkoPłatnik

Opłaty za korzystanie ze środowiska

EkoPłatnik – to aplikacja, za pośrednictwem której podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

System ten pozwala i jednocześnie ułatwia podmiotom wywiązywanie się z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), a tym samym uniknięcie sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Należy pamiętać, że opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.
Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie