Województwo Śląskie

Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

Publikacja Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Dokument przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego Nr V/25/8/2016 z 27 czerwca 2016 roku

Strategia oraz jej streszczenie wraz z tłumaczeniem na język angielskiStrategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030

Przyjęcie Strategii przez Sejmik Województwa Śląskiego


Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych wraz z propozycją rozstrzygnięcia uwag nadesłanych dla projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko


Projekt Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego nr 1028/43/V/2015 z 16 czerwca 2015


Diagnozy, ekspertyzy i badania

Wykaz diagnoz, ekspertyz i badań sporządzonych w ramach opracowywania strategii


II cykl warsztatów subregionalnych

Sprawozdanie z warsztatów


Informacja o zakończeniu konkursu

Konkurs na opracowanie znaku graficznego


Konsultacje prac związanych z przygotowaniem projektu Strategii

Termin trwania konsultacji: od 10-09-2014 do 30-10-2014


I cykl warsztatów subregionalnych

Sprawozdanie w warsztatów


Powołane Zespoły

Powołanie Konsultanta i Stałego Zespołu Ekspertów, Komitetu Sterującego oraz Zespołu Zadaniowego


Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich do roku 2030

Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego


Zasady i tryb opracowania

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 9 lipca 2013


Harmonogram prac

Załącznik  nr 2 do uchwały Nr 1540/269/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 9 lipca 2013


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie