Województwo Śląskie

Struktura użytkowania gruntów

Analiza 2016

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2016 roku.

Opracowanie przedstawia:

 1. Ewidencję gruntów i budynków w województwie śląskim wg stanu na dzień 1 stycznia 2016 r.
 2. Strukturę zmian własności gruntów.
 3. Strukturę zmian sposobu użytkowania gruntów.
 4. Strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.
 5. Analizy agrarne na przykładzie wybranych gmin:
  • Gmina Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski powiat bielski,
  • Gmina Strumień - obszar wiejski powiat cieszyński,
  • Gmina Lipowa powiat żywiecki.

Analiza została opracowana w oparciu o przekazane przez Starostów powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz Programy prac urządzeniowo-rolnych wykonane na zlecenie Zarządu Województwa Śląskiego.Analiza 2015

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2015 roku


Analiza 2014

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2014 roku


Analiza 2013

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2013 roku


Analiza 2012

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2012 roku


Analizy 2011

Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2011 roku


Struktura własności i sposobu użytkowania gruntów

Analiza własności i użytkowania gruntów w województwie śląskim w latach 2002-2009 oraz w roku 2010.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie