Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 1232/261/V/2018 z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie:
zaopiniowania skorygowanego Szczegółowego planu wydatków na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na rok 2018 Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz.U 2018, poz.913), w związku z § 6 ust. 3 pkt 2 Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach (nadany Uchwałą Nr V/41/13/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 r.).

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie