Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała sejmiku nr I/49/16/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku

w sprawie:
przyjęcia zasad używania symboli Województwa Śląskiego

Na podstawie
art. 18 pkt 20
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590)
oraz art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach
(Dz. U. Nr 31, poz. 130 z póĽn. zm.)

§ 1


Przyjąć zasady używania symboli Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik do uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Województwa Śląskiego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Ryszard Ostrowski
Przewodniczący Sejmiku
Województwa Śląskiego

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie