Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 250/PP/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku

uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Korfantego w miejscowości Siedliska, na działkach nr 233/5, 233/7, 213, 216, gmina KuĽnia Raciborska

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie