Województwo Śląskie

Postanowienia

Postanowienie nr 240/PP/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku

uzgodnienie projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przejścia podziemnego pod torami linii kolejowej nr 183 w Dąbrowie Górniczej”, realizowanej w ramach zadania: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych, w rejonie ulicy Malinowe Górki, przy zbiorniku Pogoria III – przejście podziemne pod torami linii PKP nr 183”, projektowanego na działce gruntu: dz. nr 540, k.m. 4, obręb Marianki, w granicach zamkniętych

art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z póĽn. zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 oraz art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073, z póĽn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie