Województwo Śląskie

Skład zarządu

Henryk Mercik

Członek Zarządu Województwa
tel. +48 (32) 20 78 285
h.mercik@slaskie.pl

Data urodzenia: 20 lutego 1969
Miejsce urodzenia: Chorzów
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Politechnika Śląska w Gliwicach - architektura
Zawód: dr inż. architekt
Urodził się 20 lutego 1969 r. w Chorzowie. Od 1995 r. mieszkaniec Rudy Śląskiej. W 1988 r. ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Chorzowie. W 1995 r. zdobył tytuł magistra inżyniera architekta na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W 2004 r. obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk technicznych pt. „Zespoły mieszkaniowe z przełomu XIX i XX wieku, ich rozwój oraz wpływ na urbanizację terenu Górnego Śląska (na przykładzie obszaru dzisiejszego miasta Ruda Śląska)” napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. Jacka Włodarczyka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest członkiem Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. W 2011 r. uzyskał uprawnienia rzeczoznawcy SKZ w dziedzinie architektura i budownictwo.
W latach 1999-2008 pełnił funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej. W tym okresie prowadził działania mające na celu renowację cenniejszych zabytków miasta, doprowadził do pionierskich w regionie prac rewitalizacyjnych patronackich osiedli robotniczych (m.in. Kaufhaus, Karol Emanuel, rejon ulic Kościelnej i Staszica). W 2008 r. został powołany na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie. Tutaj doprowadził m.in. do kompleksowej rewitalizacji i renowacji obiektów Szybu „Prezydent”. W 2016 roku otrzymał Honorową Odznakę Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej I stopnia.
Jest inicjatorem powstania, a obecnie prezesem Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Członek Komisji ds. Zabytków Hutnictwa przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Aktywnie działa na rzecz powołania Muzeum Hutnictwa w Chorzowie na terenach byłej Huty Królewskiej. Podczas inauguracji roku akademickiego 2016/17 został uhonorowany Medalem im. Profesora Zygmunta Majerskiego przyznawanym przez kapitułę powołaną przy Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.
Od 2010 roku Radny Sejmiku Województwa Śląskiego, przewodniczący Klubu Radnych RAŚ. W latach 2010-2014 Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Kultury. W latach 2014-2015 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. W Zarządzie województwa odpowiada za sprawy kultury i ochrony środowiska.
Interesuje się historią architektury, w szczególności okresem XIX w. oraz modernizmem, muzyką, kulturą i historią Górnego Śląska.

Uchwała – podział zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkami Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu (Schemat Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie