Województwo Śląskie

Skład zarządu

Stanisław Dąbrowa

Wicemarszałek Województwa
tel. +48 (32) 20 78 389 nr wew. 389
s.dabrowa@slaskie.pl

Data urodzenia: 23 marca 1960
Miejsce urodzenia: Żarnowiec
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Akademia Rolnicza w Krakowie

Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. W 1999 roku odbył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie z zakresu wyceny nieruchomości, a w latach 2000-2001 studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie w zakresie zarządzania grantami Unii Europejskiej.


Karierę zawodową rozpoczął w 1985 roku w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Mikołowie, najpierw jako specjalista ds. produkcji roślinnej, później starszy specjalista ds. produkcji roślinnej i główny specjalista ds. produkcji roślinnej. W latach 2002-2004 pełnił funkcję dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie. Od 2005 roku pracował w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, gdzie był kierownikiem oddziału w Mikołowie, a od 2006 roku do czasu powołania na stanowisko wicewojewody śląskiego - kierownikiem oddziału w Częstochowie.


W latach 1990-1994 był radnym, członkiem Zarządu gminy Pilicy, w latach 1998-2002 radnym powiatu zawierciańskiego, wiceprzewodniczącym rady powiatu, a od 2006 roku znów zasiada w radzie powiatu zawierciańskiego. Jest też przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej i członkiem Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.

Uchwała – podział zadań pomiędzy Marszałkiem Województwa, Wicemarszałkami Województwa, Członkami Zarządu Województwa, Skarbnikiem Województwa i Sekretarzem Województwa w zakresie nadzoru nad Wydziałami i samodzielnymi stanowiskami Urzędu (Schemat Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego)


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie