Serwis Gospodarczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Serwis Gospodarczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Serwis Gospodarczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Województwo Śląskie
Katowice, dnia 25 maja 2018
 
 
www.silesia-region.pl
  
strona główna serwisu [Alt+A] polski english deutsch french russian

 
 WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Województwo Śląskie regionem Polski

Województwo Śląskie usytuowane jest w południowej części Polski – kraju położonego w centrum Europy, który od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Polska jest największym spośród nowych członków. Zajmuje powierzchnię 312,7 tys. km2, a jej populacja wynosi 38,7 mln mieszkańców.

Województwo Śląskie to najważniejszy region przemysłowy, który położony jest w południowej części Polski. Jest on bardzo dobrze skomunikowany z ogólnoeuropejską siecią transportową. Na jego obszarze krzyżują się główne, transeuropejskie szlaki (korytarz III: Berlin-Wrocław-Katowice-Kraków-Lwów oraz korytarz VI: Gdańsk-Katowice-Żylina).

Region sąsiaduje z województwami: opolskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim, a od południa graniczy z Republikami Czeską i Słowacką. W promieniu 600 km od Katowic znajduje się sześć europejskich stolic: Warszawa, Praga, Bratysława, Wiedeń, Budapeszt i Berlin.

Mapa administracyjna Polski z zaznaczeniem Śląska

Unikalna pozycja ekonomiczna Województwa Śląskiego wynika z faktu, że jest to najbardziej uprzemysłowiony i zurbanizowany region w Polsce.

Największe miasta Województwa Śląskiego:

Katowice 322 285 mieszkańców
Częstochowa 249 453 mieszkańców
Sosnowiec 229 989 mieszkańców
Gliwice 201 586 mieszkańców
Zabrze 193 665 mieszkańców
Bytom 191 060 mieszkańców
Bielsko-Biała 177 390 mieszkańców
Ruda Śląska 148 361 mieszkańców
Rybnik 142 272 mieszkańców
Tychy 132 151 mieszkańców
Dąbrowa Górnicza 131 371 mieszkańców
Chorzów 115 844 mieszkańców
Jaworzno 96 703 mieszkańców
Jastrzębie Zdrój 96 475 mieszkańców

Wyrazem wysokiego stopnia urbanizacji regionu jest prawie 79% udział ludności mieszkającej w 71 miastach, z których:

  • 4 miasta liczą ponad 200 tys. mieszkańców,
  • 8 miast liczy od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców,
  • 11 miast liczy od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców.

Śląskie znajduje się na 14 miejscu w kraju pod względem zajmowanego obszaru, a na 2 pod względem liczby ludności. Na tym stosunkowo niedużym terytorium, wynoszącym 12 331 km2, tj. 3,9% powierzchni Polski, żyje 4 714 982 mieszkańców, tj. 12,3% ogólnej liczby ludności, co daje najwyższy w kraju wskaźnik gęstości zaludnienia: 382 osoby/km2 wobec 122 osób/km2 w Polsce i 116 osób/km2 w UE. Tak duża koncentracja ludności na stosunkowo niewielkim obszarze to ogromny potencjalny rynek zbytu artykułów konsumpcyjnych.

Głównymi elementami systemu osadniczego Województwa Śląskiego są aglomeracje miejskie: Górnośląska – o znaczeniu europejskim oraz: bielska, częstochowska i rybnicka – o znaczeniu krajowym.

Województwo ma charakter policentryczny – nie występuje tu jeden centralny ośrodek, który spełniałby funkcje metropolitalne (administracja, finanse, ubezpieczenia, uczelnie, kultura).

O specyfice regionu decyduje Aglomeracja Górnośląska, która jest zespołem miast praktycznie stykających się ze sobą, ciągnących się na długości około 70 km – od Dąbrowy Górniczej do Gliwic. Zajmuje ona około 18% powierzchni województwa (1 200 km2), a zamieszkuje ją blisko 60% mieszkańców regionu, czyli około 2,8 mln osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi około 1 900 osób/km2 i jest prawie 5-krotnie wyższa od wskaźnika regionalnego.

Administracja, uczelnie, instytucje kultury, większe firmy skoncentrowane są przede wszystkim w dużych miastach aglomeracji, takich jak: Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze, Tychy i Chorzów. Istotną rolę odgrywają również stolice subregionów: Rybnik, Bielsko-Biała i Częstochowa.

Województwo Śląskie jest obszarem strukturalnie zróżnicowanym. Oprócz dobrze rozwiniętego przemysłu posiada również tereny rolnicze, a także znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz ważne miejsca kultu religijnego, sprzyjające rozwojowi różnorodnych form turystyki.

Województwo Śląskie:Kontakt  
© Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.